Keyboard with rainbow lighting

In 5 Stappen Een Security Roadmap

In 5 Stappen Een Security Roadmap

Begin vooraan: Strategie

Informatiebeveiliging begint met een strategie en doelstellingen die je wilt bereiken. Met alle diensten van Helixis helpen we je met het helder maken van jouw risico gedreven visie en we zetten deze om in een duidelijk plan. Met aandacht voor het team, natuurlijk. Want een strategie is zo sterk als degenen die hem dragen.

in 5 stappen een Security roadmap

Hoe doe je het en waar begin je? Helixis hanteert een 5 stappenplan om tot een risico gedreven roadmap te komen. Een security roadmap is het startpunt voor een toekomstbestendige security-strategie. Het is niks anders dan een set aan maatregelen om in control te geraken op informatiebeveiliging. Je hebt de kwetsbaarheden in je bedrijf duidelijk in beeld, net als een verbeterplan voor je IT-afdelingen en richtlijnen voor medewerkers en processen.

Een roadmap geeft duidelijkheid over de investering die nodig is voor een goed securitybeleid, en de besparingen die het oplevert aan schade. Afhankelijk van de keuze van de klant kiezen we voor een roadmap die direct compliant is met ISO 27001 of NIS2.

Dit zijn de volgende 5 stappen:

Stap 1: Doel

Samen met de stakeholders binnen jouw bedrijf bepalen we de doelstelling van je security strategie. Wat willen we bereiken in de komende maanden en jaren? Op basis van deze doelstellingen formuleren we de 'target security state'. Dit is het volwassenheidsniveau waar je als bedrijf straks wil staan.

Stap 2: Assessment

In de 2e fase van de roadmap bepaling voeren we een aantal security assessments uit. Deze maken duidelijk waar je bedrijf nu staat, en waar de grootste risico's zitten. Een Maturity Assessment maakt bijvoorbeeld een scan van je huidige IT-situatie. We voeren ook een Business Impact Analyse uit. Deze maakt duidelijk wat de impact van een security-incident op de totale business zou zijn. Denk daarbij ook aan financiële gevolgen of reputatieschade.

Stap 3: GAP-Analyse

De bevindingen van de onderzoeksfase zetten we af tegen de target security state zoals bepaald in fase 1. Waar zitten de gaten en tekortkomingen? Tijdens deze gap analyse bepalen we ook de KPI's naar de toekomst toe: hoe gaan we bepalen dat wat we willen gaan doen straks effect heeft?

Stap 4: Opstellen Roadmap

Nu we weten waar we verbeteringen kunnen en willen gaan uitvoeren, kunnen we de uiteindelijke roadmap invullen. Hierin komen ook de keuze voor bepaalde (technische) oplossingen of onze partners aan bod. Zo kun je direct starten met het nemen van de belangrijkste maatregelen. We kijken daarbij goed welke oplossingen het beste bij de situatie van het bedrijf passen. Wij koppelen risico’s aan ISO 270001 maatregelen. Ook maken we een eerste stap met de voorbereidende werkzaamheden om deze oplossingen straks te implementeren.

Stap 5: Implementatie

De gekozen oplossingen worden geïmplementeerd. Er vinden (gebruikers)trainingen plaats op gebied van gebruik of security awareness. Bestaande processen worden nagelopen om goed aan te sluiten op de nieuwe situatie. Waar nodig geven we nog aanvullende verbetersuggesties. Het traject wordt afgesloten met de acceptatie van de oplossing.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Bent u benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze oprichters.

Contact opnemen