Keyboard with rainbow lighting

Wat is informatiebeveiliging?

Wat is informatiebeveiliging?

Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging bestaat uit mensgerichte (awareness, training en competenties) organisatorische (fysieke beveiliging) en technische maatregelen (netwerkbeveiliging) om bescherming van data te borgen. Daarmee is informatiebeveiliging een taak van alle disciplines.

Informatiebeveiliging beschermt informatie en systemen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging, of vernietiging. Cybersecurity is een subset van informatiebeveiliging die digitale middelen beschermt tegen cyberdreigingen, waaronder bedreigingsinformatie, incidentresponsplanning en kwetsbaarheidsbeheer.

Bedrijven zijn voor de uitvoering van vele activiteiten in toenemende mate afhankelijk van digitale informatievoorzieningen. Het is belangrijk om (bedrijfs)informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met deze gegevens, en in het bijzonder persoonsgegevens, om te gaan. Zowel de toenemende mate van afhankelijkheid van de digitale informatievoorzieningen evenals de marktontwikkelingen brengen nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. 

Het goed regelen van informatiebeveiliging in het algemeen en specifiek gericht op de privacy vraagt om een beleid om zodoende de gevolgen van deze risico’s gezamenlijk tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Bent u benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met een van onze oprichters.

Contact opnemen